اشتراک در فصلنامه

آن دسته از کسانی که تمایل به دریافت نسخه چاپی فصلنامه را دارند، می توانند از طریق فرم ذیل اقدام نمایند.

توجه:

  1. حق اشتراک برای یک سال «44000 ریال» می باشد.
  2. لطفا حق اشتراک را به شماره حساب 0200153831003 سیبا بانک ملی ایران به نام «مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی» واریز نمایید.
  3. هزینه پست به عهده دفتر فصلنامه می باشد.

 

مشخصات درخواست:
شماره فصلنامه درخواستی (*)
تعداد درخواست (*)
ورودی نامعتبر
شماره فیش پرداختی (*)
ورودی نامعتبر
تصویر فیش پرداختی (*)
ورودی نامعتبر
مشخصات شخص حقیقی / حقوقی:
نام حقیقی / حقوقی (*)
ورودی نامعتبر
سال تولد / تاسیس
ورودی نامعتبر
تلفن (*)
ورودی نامعتبر
کد پستی
ورودی نامعتبر
صندوق پستی
ورودی نامعتبر
پست الکترونیک
ورودی نامعتبر
آدرس (*)
ورودی نامعتبر
کد امنیتی (*) کد امنیتی
ورودی نامعتبر
شما اينجا هستيد:خانه اشتراک نسخه چاپی