فهرست مطالب جدید ترین شماره فصلنامه ؛ شماره 64 پیاپی 81 ؛ پائیز 1397

1397-09-28
اینترنت اشیاء؛ چیستی و کارکردها در حوزه حاکمیت
اینترنت اشیاء؛ چیستی و کارکردها در حوزه حاکمیت

اشاره به دنبال تولید سه نرم افزار: دانشنامه فضایل اهلبیت (ع)، تاریخ تشیع و نور الولایة نسخه 2، آیین رونمایی از این محصولات، روز پنجشنبه 12 مهرماه 1397 شمسی در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برگزار شد و محتوای علمی و قابلیتهای فنّی و پژوهشی این تولیدات ارزشمند، در منظر علاقه‌مندان و محقّقان علوم اسلامی قرار گرفت. در این مراسم، حضرت آیت...

ادامه مطلب...
1397-09-28
نگاهی به آیین رونمایی نرم افزارهای امامت و ولایت
نگاهی به آیین رونمایی نرم افزارهای امامت و ولایت

برگزاری مراسم رونمایی از محصولات نور، فرصتی است برای معرفی دستاوردها و توانمندی‌های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به جامعه هدف و مخاطبان نرم‌افزارها و تولیدات رقومی نور. این گونه آیین‌ها، موجی فراگیر از تبلیغات چهره‌به‌چهره و محیطی ایجاد می‌کند که از تأثیرگذاری قابل توجهی برخوردار خواهد بود. در همین راستا، مراسمی در روز پنج شنبه 12 مهر ماه سال جاری،...

ادامه مطلب...
1397-09-28
نوآوری اینترنت در پیوند اشیاء به انسان

چیستی و اهمیت اینترنت اشیاء (Internet of Things) که در اصطلاح «IOT» نامیده می‌شود، مفهومی انتزاعی برای فرآیندی است که اشیاءء فیزیکی به وسیله برچسبهای الکترونیکی و از طریق امواج به اینترنت متصل و سپس با انسان، یا اشیاء دیگر در ارتباط قرار می‌گیرند. در واقع شبکه جهانی اینترنت، پس از سه دهه تجربۀ انباشت، پردازش و انتشار اطّلاعات توسط انسان،...

ادامه مطلب...
1397-09-28
سامانه ابر نور؛ پیشخوان برخط نرم افزارهای نور www.abrenoor.ir

اشاره اینترنت، بر حوزههای وسیعی از زندگی بشر سایه افکنده و دستیابی به اهداف بزرگ را که در گذشته غیرممکن مینمود، برای انسان آسان و ممکن نموده است؛ بهطوریکه امروزه زندگی منهای دنیای مجازی، بسی دشوار و غیرقابل تحمل است. در این میان، مراکز و نهادهای فرهنگی و علمی نیز میکوشند از این ابزار، به شکل مطلوبی جهت توسعه برنامههای خُرد...

ادامه مطلب...
1397-09-28
نگاهی به نرم افزار دانشنامه فضایل اهل بیت (ع) در منابع اهل سنت

اشاره اهل‌بیت پیامبر گرامی اسلام(ص)، پیوسته مورد احترام و سفارش آن حضرت و سایر معصومان(ع) بودهاند. گفته‌های پیامبر و امامان در این باره، در منابع حدیثی شیعه و سنّی گرد آمده است. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در جدیدترین محصول نرم‌افزاری خود، ارائه مهم‌ترین منابع اهلسنّت درباره فضایل و مناقب اهل‌بیت(ع) را در دستور کار خود قرار داده و با واکاوی...

ادامه مطلب...
1397-09-28
عفاف و حجاب در فضای مجازی

اشاره عفافداشتن و محجوببودن، از فضایل اخلاقی بشر دانسته شده است که به مثابه امری درونی برای هر انسان، فارغ از دین و مذهبی که دارد، مطلوب شمرده می‌شود. تأکید ادیان آسمانی، بهویژه دین مبین اسلام بر رعایت عفاف و حجاب نیز بر مبتنیبودن آنها بر فطرت دلالت می‌کند؛ هرچند این فضیلت اخلاقی و امر فطری، در ادوار گوناگون و جوامع...

ادامه مطلب...
1397-09-28
لغت نامه استاندارد نور؛ ویژگی ها و چشم اندازها

اشاره امروزه با توسعه و رشد فناوری اطلاعات، ابزارهای گوناگونی در حوزه تحقیقات شکل گرفته و راه دستیابی به علوم و تولید دانش، هموارتر از گذشته گردیده است. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، از جمله مراکز پیشرو در زمینه دادهپردازی علوم اسلامی است که تولیدات فاخر و ارزشمندی را تقدیم جامعه علمی نموده است. یکی از اموری که پیوسته پژوهشگران در روند...

ادامه مطلب...
1397-09-28
بررسی ابعاد تربیتی فضای مجازی

اشاره فضای مجازی، قلمروی وسیع، بدیع و بکر است که برای ساکنان خود امکانات، آزادی‌ها، فرصت‌ها، دلهرهها و محدودههای نوینی را به همراه دارد. فضای مجازی، برای اوّلینبار توسط ویلیام گیمبسون کانادایی در رمانهای علمی ـ تخیلی به سال 1982م مورد استفاده قرار گرفت. در هر صورت، هدف از این مقاله، تبیین فرآیند تعلیم و تربیت در فضای مجازی است؛ فرآیندی...

ادامه مطلب...
1397-09-28
نگرشی بر مؤلفه های جامعه اطلاعاتی

چکیده در عصرکنونی، اطلاعات، به نماد عصری مبدل گردیده که ما در آن زندگی میکنیم. امروزه بارها سخن از انفجار اطلاعاتی، انقلاب، تکنولوژی اطلاعاتی و حتی جامعه اطلاعاتی به میان میآید. اصطلاح جامعه اطلاعاتی، بازگوکننده توسعه تکنولوژیهای نوین اطلاعاتی و تجدید سازمان جامعه، پیرامون جریان اطلاعات است. امروزه اطلاعات در تمام صوَر خود به کمک شبکههای انفورماتیک، با سرعتی بیشازپیش در...

ادامه مطلب...
شما اينجا هستيد:خانه