شیوه نامه استناددهی مقالات فصلنامه

 شیوه ارجاع‌دهی در فصلنامه، از شماره 48 (پاییز 93)، به شرح زیر می‌باشد. عزیزانی که تمایل دارند مطالب آنها در فصلنامه منتشر شود، باید طبق این شیوه‌نامه، استناد‌دهی نمایند.

شیوه ارجاع‌دهی به منابع در فصلنامه ره‌آورد نور

درآمد

1. شیوه استناد‌دهی در فصلنامه «ره‌آورد نور» به صورت درون‌متنی است و منابع مقاله نیز در انتهای اثر ارائه می‌گردد. ازاین‌رو، از ارجاع‌دهی به صورت پاورقی یا پی‌نوشت، پرهیز شود.

تبصره: چنانچه واژگان، اصطلاحات یا مطالب مقاله‌ای نیاز به شرح یا توضیح داشت، نویسنده می‌تواند آن را در انتهای مقاله خویش (قبل از منابع)، ذیل عنوان «توضیحات» ارائه نماید. به مثال ذیل توجه کنید:

توضیحات:

  1. این مقاله، به عنوان مقاله برگزیده، در کنگره بین‌المللی قرآن و علوم اسلامی ارائه شده است.
  2. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره، به پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به نشانی: www.noorsoft.org مراجعه کنید.

2. معادل علمی یا انگلیسی اسامی، تعابیر و اصطلاحات، داخل پرانتز و درون متن درج گردد.

3. در ارجاع‌دهی درون‌متنی، هنگامی که یک منبعِ فارسی یا انگلیسی در درون متن به صورت پشت‌سرهم تکرار گردد، باید به شیوه ذیل عمل شود:

(فرشاد، 1364: 40)

چنانچه فقط نام نویسنده و سال انتشار اثر، یکسان باشد: -------->                     (همان، 53)

چنانچه نام نویسنده، سال انتشار اثر و شماره صفحه، یکسان باشد: -------->        (همان)

(Gasper, 1999: 53)

چنانچه فقط نام نویسنده و سال انتشار اثر، یکسان باشد: -------->                     (ibid, 74)

چنانچه نام نویسنده، سال انتشار اثر و شماره صفحه، یکسان باشد: -------->        (.ibid)

4. هنگام ارجاع‌دهی در منابع پایان مقاله:

  • ـ منابع مذکور، بر اساس ترتیب الفبایی چینش شوند.
    ـ نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، باید به طور کامل نوشته شود.
    ـ به جای نام تکراری نویسنده، از خط تیره ممتد استفاده کنید.
  • مثال:
  • فرشاد، مهدی. 1364. ساختمان‌های پوسته‌ای. شیراز: دانشگاه شیراز، اول. 
  • ــــــــــ . 1362. نگرشی سیستمی. تهران: امیرکبیر، اول.

 الف. شیوه ارجاع‌دهی درون‌متنی:

1. قرآن کریم:

(اسم سوره: شماره آیه)

(ابراهیم: 5)

2. کتاب/ مقاله با یک نویسنده:

(نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ اثر: شماره صفحه)

(فرشاد، 1364: 40)     (Gasper, 1999: 53)

تبصره: در صورتي كه دو نويسنده با نام خانوادگي مشابه در يك سال وجود داشته باشد، در ارجاع درون‌متنی علاوه بر نام خانوادگي، از نام نيز استفاده مي‌شود؛ مثلاً:  (فرشاد، مهدی، 1364: 20)      (فرشاد، حسین، 1364: 85)

3. کتاب/ مقاله با دو نویسنده:

(نام خانوادگی و نام خانوادگی، سال چاپ اثر: شماره صفحه)

(دیانی و داورپناه، 1381: 56)     (Unwin and Galway, 1984: 60)

4. کتاب/ مقاله با سه نویسنده:

(نام خانوادگی، نام خانوادگی و نام خانوادگی، سال چاپ اثر: شماره صفحه)

(صارمی، رفیعی و امانی، 1372: 78)     (Merk, Fogg and Snowe, 1987: 34)

5. کتاب/ مقاله با نویسنده سازمانی:

(نام سازمان نویسنده. بخش مربوطه، سال چاپ اثر: شماره صفحه)

(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارها، 1380: 34)

 ب. شیوه ارجاع‌دهی در منابع:

• کتاب:

1. کتاب با یک نویسنده:

نام خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان کتاب. مکان انتشار: ناشر، نوبت چاپ.

فرشاد، مهدی. 1364. ساختمان‌های پوسته‌ای. شیراز: دانشگاه شیراز، اول. 

Gasper, Frank X. 1999. Leaving Tico. Hanover. NH: Univ. press of England.

2. کتاب با دو نویسنده:

نام خانوادگی، نام و نام و نام خانوادگی. سال انتشار. عنوان کتاب. مکان انتشار: ناشر، نوبت چاپ.

دیانی، محمدحسین و محمدرضا داورپناه. 1381. مفاهیم و روش‌های بازیابی اطلاعات در نظام‌های کتابخانه رایانه‌ای ایران. مشهد: دانشگاه فردوسی، مؤسسه چاپ و انتشارات، اول.

Unwin, Liamp and Joseph Galway. 1984. Calm in Ireland. Boston: Strong Hope Press.

3. کتاب با سه نویسنده:

نام خانوادگی، نام، نام و نام خانوادگی و نام و نام خانوادگی. سال انتشار. عنوان کتاب. مکان انتشار: ناشر، نوبت چاپ.

صارمی، کتایون، عباس رفیعی فراهانی و فریدون امانی. 1372. موزه‌های ایران. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.

Merk, Jane, Ida J. Fogg and Charies Snowe. 1987. Astrology for the beginning meteorohogist. Chicago: Dark Weather and Clere.

4. فصلی از یک کتاب:

نام خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان فصل. عنوان کتاب یا اثر اصلی. شماره صفحات. مکان نشر: ناشر.

نوروزی چاکلی، عبدالرضا. 1384. جامعه اطلاعات و جهانی شدن. مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. 121 ـ 153. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

Phibbs, Brindan. 1987. Herrlisheim: Diary of a Battle. In the Other Side of Time: A Combat Surgeon in Word War II. 63 – 117. Boston: Little, Brown.

5. کتاب با مترجم، ویراستار یا گردآورنده:

نام خانوادگی، نام صاحب اصلی اثر. سال انتشار. عنوان کتاب. ترجمه نام و نام خانوادگی مترجم. سال انتشار. مکان انتشار: ناشر، نوبت چاپ.

بوسکالیا، لئو. 1978. آدمیت. ترجمه گیتی خوشدل. 1379. تهران: نشر گفتار.

 مقالات:

نام خانوادگی، نام. «عنوان مقاله». عنوان نشریه. شماره. (تاریخ انتشار): شماره صفحات.

صادقی، علی. «آسیب‌شناسی اینترنت». ره‌آورد نور. 25. (1390): 21 ـ 26.

Brophy, Mike. "Driving Force. "Hockey News. 21 Mar. (2006): 16-19.

پایان‌نامه یا رساله:

نام خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان پایان‌نامه/ رساله. مقطع تحصیلی، نام دانشگاه.

فلاحی، داود. 1380. بررسی مهریه، حدود و احکام آن در فقه امامیه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.

 منابع اینترنتی:

نام خانوادگی، نام. (تاریخ دسترسی): «عنوان مقاله». نام وبگاه. سازمان پشتیبان‌کننده. نشانی وب یا صفحه اینترنتی.

احمدی، رضا. (دسترسی در: 1393/4/15): «نقش فناوری اطلاعات در توسعه دانش». پایگاه علم و دانش. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:www.olomedu.blogfa.com

Bellinger, G., Castro, D., and Mills, A. (2014, 10, 28). "Data, Information, Knowledge, and Wisdom". Retrieved from Systems Thinking: http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm

شما اينجا هستيد:خانه شیوه نامه استناددهی مقالات