فصلنامه شماره 24 (پائیز 1387)

فصلنامه شماره 24 (پائیز 1387)

سال هفتم / پیاپی 41

 دوربيني براي ثبت تصاوير به صورت سه بعدي‌

شركت فوجي‌فيلم اولين دوربين ديجيتالي را به‌ همراه تصوير سه بعدي توليد كرد. با توجه به اين‌كه تمام بازارهاي دوربين ديجيتال به‌شدت با يكديگر در حال رقابت هستند و قصد دارند متفاوت از يكديگر عمل كنند، در اين ميان، شركت فوجي‌فيلم دوربين ديجيتالي را توليد كرده كه مي‌تواند تصاوير سه بعدي را ايجاد كند.

اين دوربين قادر است تمام فضاي اطراف يك شيء را از زواياي مختلف عكسبرداري كند. كاربران فقط با فشار دكمه شاتر مي‌توانند يك تصوير سه بعدي از آن چيز دريافت كنند. شركت فوجيفيلم سال آينده اين نوع دوربين (Fine Pix Read3D) را وارد بازار مي‌كند.

پس از پاك كردن ويروس از سيستم، در Folder Option ، قسمت show/hidden  كار نمي‌كند. خواهشمندم بنده را در اين‌باره راهنمايي كنيد.

با توجه به نوع ويروسي كه در سيستم شما بوده، اين امر راهكارهاي مختلفي دارد. يكي از اين راهكارهاي حل اين مشكل به‌ شرح زير است:

از منوي Start ، گزينه Run را انتخاب كنيد و در آن Regedit  را تايپ كرده و Ok كنيد. حال، اين مسير را از پنجره سمت چپ بيابيد:

 آشنايي با فناوري  Net Masksو NAT

هر نشاني IP به‌ صورت واقعي از دو قسمت تشکيل شده است. نشاني شبکه و نشاني ميزبان روي همان شبکه خاص. نشاني شبکه، محلي (Lan) خاص را توضيح مي‌دهد که ترافيک مي‌تواند براي رسانيدن بسته هدايت شود و نشاني ميزبان، ماشين مخصوص روي شبکه محلي داده شده را توضيح مي‌دهد.

پرسشي که در اين‌‌جا پيش مي‌آيد، اين است که چگونه رايانه و يا مسيرياب مي‌داند که کدام قسمت از نشاني IP مربوط به شبکه و کدام مربوط به ميزبان است؟

صفحه2 از2
شما اينجا هستيد:خانه آرشیو فصلنامه شماره 24 (پائیز 1387)